Nauczyciele i rodzice

Instructions:

Instrukcje, jak rozwiązać ten problem: Przypisywanie numerów do pustych pól w internecie i kolorowych strzałek w internecie. Kolorowe strzałki oznaczają liczbę, ile musi być liczbą w polu, gdzie strzałka wskazuje wyższa w porównaniu do liczby w zakresie, w którym znajduje się strzałka. 

Praca Próbka

3
4
 
2
 
1
 
3
 
 

pracy Rozwiązanie

6
5
3
4
7
6
 
2
 
1
 
3
 
 

RES Praca