Kartičky

Ukázka úlohy

Použij 3 kartičky k sestavení 3-ciferních čísel, které jsou co nejbližší zadaným číslům

2
8
9
 
 
102
 - 
 
 
755
 - 
 
 
766
 - 
 
 

Řešení úlohy

Použij 3 kartičky k sestavení 3-ciferních čísel, které jsou co nejbližší zadaným číslům

2
8
9
 
 
102
 - 
289
 
755
 - 
829
 
766
 - 
829
 
домой
домой

Kartičky
Kartičky

Počet úloh: