Kartičky

Ukážka úlohy

Použi 3 kartičky k zostavení 3-ciferných čísel, ktoré sú čo najbližšie zadaným číslam

6
7
4
 
 
536
 - 
 
 
483
 - 
 
 
870
 - 
 
 

Riešenie úlohy

Použi 3 kartičky k zostavení 3-ciferných čísel, ktoré sú čo najbližšie zadaným číslam

6
7
4
 
 
536
 - 
476
 
483
 - 
476
 
870
 - 
764
 
domov
domov

Kartičky
Kartičky

Počet úloh: