Kartičky

Ukážka úlohy

Použi 3 kartičky k zostavení 3-ciferných čísel, ktoré sú čo najbližšie zadaným číslam

1
5
4
 
 
509
 - 
 
 
143
 - 
 
 
414
 - 
 
 

Riešenie úlohy

Použi 3 kartičky k zostavení 3-ciferných čísel, ktoré sú čo najbližšie zadaným číslam

1
5
4
 
 
509
 - 
514
 
143
 - 
145
 
414
 - 
415
 
domov
domov

Kartičky
Kartičky

Počet úloh: