Kartičky

Ukážka úlohy

Použi 3 kartičky k zostavení 3-ciferných čísel, ktoré sú čo najbližšie zadaným číslam

4
5
7
 
 
528
 - 
 
 
709
 - 
 
 
397
 - 
 
 

Riešenie úlohy

Použi 3 kartičky k zostavení 3-ciferných čísel, ktoré sú čo najbližšie zadaným číslam

4
5
7
 
 
528
 - 
547
 
709
 - 
745
 
397
 - 
457
 
domov
domov

Kartičky
Kartičky

Počet úloh: