Kartičky

Ukážka úlohy

Použi 3 kartičky k zostavení 3-ciferných čísel, ktoré sú čo najbližšie zadaným číslam

7
9
4
 
 
540
 - 
 
 
548
 - 
 
 
143
 - 
 
 

Riešenie úlohy

Použi 3 kartičky k zostavení 3-ciferných čísel, ktoré sú čo najbližšie zadaným číslam

7
9
4
 
 
540
 - 
497
 
548
 - 
497
 
143
 - 
479
 
domov
domov

Kartičky
Kartičky

Počet úloh: