Kartičky

Ukážka úlohy

Použi 3 kartičky k zostavení 3-ciferných čísel, ktoré sú čo najbližšie zadaným číslam

9
6
4
 
 
192
 - 
 
 
194
 - 
 
 
286
 - 
 
 

Riešenie úlohy

Použi 3 kartičky k zostavení 3-ciferných čísel, ktoré sú čo najbližšie zadaným číslam

9
6
4
 
 
192
 - 
469
 
194
 - 
469
 
286
 - 
469
 
domov
domov

Kartičky
Kartičky

Počet úloh: