Kartičky

Ukážka úlohy

Použi 3 kartičky k zostavení 3-ciferných čísel, ktoré sú čo najbližšie zadaným číslam

5
7
4
 
 
418
 - 
 
 
349
 - 
 
 
527
 - 
 
 

Riešenie úlohy

Použi 3 kartičky k zostavení 3-ciferných čísel, ktoré sú čo najbližšie zadaným číslam

5
7
4
 
 
418
 - 
457
 
349
 - 
457
 
527
 - 
547
 
domov
domov

Kartičky
Kartičky

Počet úloh: