Kartičky

Ukážka úlohy

Použi 3 kartičky k zostavení 3-ciferných čísel, ktoré sú čo najbližšie zadaným číslam

4
8
6
 
 
882
 - 
 
 
860
 - 
 
 
847
 - 
 
 

Riešenie úlohy

Použi 3 kartičky k zostavení 3-ciferných čísel, ktoré sú čo najbližšie zadaným číslam

4
8
6
 
 
882
 - 
864
 
860
 - 
864
 
847
 - 
846
 
domov
domov

Kartičky
Kartičky

Počet úloh: