Kartičky

Ukážka úlohy

Použi 3 kartičky k zostavení 3-ciferných čísel, ktoré sú čo najbližšie zadaným číslam

2
5
1
 
 
487
 - 
 
 
768
 - 
 
 
509
 - 
 
 

Riešenie úlohy

Použi 3 kartičky k zostavení 3-ciferných čísel, ktoré sú čo najbližšie zadaným číslam

2
5
1
 
 
487
 - 
512
 
768
 - 
521
 
509
 - 
512
 
domov
domov

Kartičky
Kartičky

Počet úloh: