Учителя и родители

Instructions:

Instrukce jak řešit úlohu: Dvě družstva složená ze zvířátek jsou stejně silná. Urči, které zvířátko se ukrývá za maskou (otazníkem).
Pozor, masek (otazníků) může být víc. Skrývají se za nimi vždy stejná zvířátka a tvou úlohou je určit schované zvířátko.

Ukázka úlohy

Které zvířátko se ukrývá za maskou?

=

Řešení úlohy

Které zvířátko se ukrývá za maskou?

=
=

Řeš úlohy