Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Dve družstvá zložené zo zvieratiek sú rovnako silné. Urči, ktoré zvieratko sa skrýva za maskou (otazníkom).
Pozor, masiek (otazníkov) môže byť viac. Skrývajú sa za nimi vždy rovnaké zvieratká a tvojouu úlohou je určiť schované zvieratko.

Ukážka úlohy

Ktoré zvieratko sa skrýva za maskou?

=

Riešenie úlohy

Ktoré zvieratko sa skrýva za maskou?

=
=

Rieš úlohy