Autobusy 1

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0
 
 
 
 
 nastoupili
 
 
 
 
0
 jeli
 
 
 
 


 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0
2
1
5
8
 nastoupili
3
4
2
7
0
 jeli
3
5
6
8


Ukázka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili 
3
4
10
 nastoupili 
4
4
 jeli
2
5

Řešení úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili 
0
3
1
4
10
 nastoupili 
4
1
4
9
0
 jeli
4
2
5
10
domů
domů

Autobusy 1
Autobusy 1

Počet úloh: