Autobusy 1

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0
 
 
 
 
 nastoupili
 
 
 
 
0
 jeli
 
 
 
 


 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0
2
1
5
8
 nastoupili
3
4
2
7
0
 jeli
3
5
6
8


Ukázka úlohy

 
A
B
C
D
 vystoupili 
 nastoupili 
9
7
11
 jeli
10
12

Řešení úlohy

 
A
B
C
D
 vystoupili 
0
6
9
12
 nastoupili 
9
7
11
0
 jeli
9
10
12
domů
domů

Autobusy 1
Autobusy 1

Počet úloh: