Autobusy 1

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0
 
 
 
 
 nastoupili
 
 
 
 
0
 jeli
 
 
 
 


 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0
2
1
5
8
 nastoupili
3
4
2
7
0
 jeli
3
5
6
8


Ukázka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili 
0
3
1
 nastoupili 
1
0
 jeli
6
6

Řešení úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili 
0
0
3
1
6
 nastoupili 
6
1
0
3
0
 jeli
6
7
4
6
domů
domů

Autobusy 1
Autobusy 1

Počet úloh: