Автобусы 1

Ukázka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili 
3
5
11
 nastoupili 
3
2
 jeli
11
11

Řešení úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili 
0
3
2
5
11
 nastoupili 
3
11
2
5
0
 jeli
3
11
11
11
домой
домой

Автобусы 1
Автобусы 1

Počet úloh: