Autobusy

Ukážka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystúpili 
7
5
6
 nastúpili 
7
11
 šli
8
11

Riešenie úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystúpili 
0
7
5
6
11
 nastúpili 
8
7
11
3
0
 šli
8
8
14
11
domov
domov

Autobusy
Autobusy

Počet úloh: