Autobusy

Ukážka úlohy

 
A
B
C
D
 vystúpili 
 nastúpili 
11
1
10
 šli
1
10

Riešenie úlohy

 
A
B
C
D
 vystúpili 
0
11
1
10
 nastúpili 
11
1
10
0
 šli
11
1
10
domov
domov

Autobusy
Autobusy

Počet úloh: