Autobusy

Ukážka úlohy

 
A
B
C
D
 vystúpili 
1
1
 nastúpili 
 šli
6
14
18

Riešenie úlohy

 
A
B
C
D
 vystúpili 
0
1
1
18
 nastúpili 
6
9
5
0
 šli
6
14
18
domov
domov

Autobusy
Autobusy

Počet úloh: