Autobusy

Ukážka úlohy

 
A
B
C
D
 vystúpili 
0
5
0
 nastúpili 
5
0
9
 šli

Riešenie úlohy

 
A
B
C
D
 vystúpili 
0
5
0
9
 nastúpili 
5
0
9
0
 šli
5
0
9
domov
domov

Autobusy
Autobusy

Počet úloh: