Autobusy

Ukážka úlohy

 
A
B
C
D
 vystúpili 
0
4
1
 nastúpili 
4
5
5
 šli

Riešenie úlohy

 
A
B
C
D
 vystúpili 
0
4
1
9
 nastúpili 
4
5
5
0
 šli
4
5
9
domov
domov

Autobusy
Autobusy

Počet úloh: