Autobusy

Ukážka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystúpili 
1
5
1
 nastúpili 
5
1
 šli
1
7

Riešenie úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystúpili 
0
1
5
1
7
 nastúpili 
1
5
1
7
0
 šli
1
5
1
7
domov
domov

Autobusy
Autobusy

Počet úloh: