Autobusy

Ukážka úlohy

 
A
B
C
D
 vystúpili 
0
3
4
 nastúpili 
3
9
10
 šli

Riešenie úlohy

 
A
B
C
D
 vystúpili 
0
3
4
15
 nastúpili 
3
9
10
0
 šli
3
9
15
domov
domov

Autobusy
Autobusy

Počet úloh: