Autobusy

Ukážka úlohy

 
A
B
C
D
 vystúpili 
0
5
0
 nastúpili 
7
1
2
 šli

Riešenie úlohy

 
A
B
C
D
 vystúpili 
0
5
0
5
 nastúpili 
7
1
2
0
 šli
7
3
5
domov
domov

Autobusy
Autobusy

Počet úloh: