Autobusy

Ukážka úlohy

 
A
B
C
D
 vystúpili 
0
1
0
 nastúpili 
3
1
8
 šli

Riešenie úlohy

 
A
B
C
D
 vystúpili 
0
1
0
11
 nastúpili 
3
1
8
0
 šli
3
3
11
domov
domov

Autobusy
Autobusy

Počet úloh: