Autobusy

Ukážka úlohy

 
A
B
C
D
 vystúpili 
0
9
4
 nastúpili 
11
4
7
 šli

Riešenie úlohy

 
A
B
C
D
 vystúpili 
0
9
4
9
 nastúpili 
11
4
7
0
 šli
11
6
9
domov
domov

Autobusy
Autobusy

Počet úloh: