(28)10 = (X)2=> X = _____?

28 / 2 = 14 (+0) => X = ____0

14 / 2 = 7 (+0) => X = ___00

7 / 2 = 3 (+1) => X = __100

3 / 2 = 1 (+1) => X = _1100

1 / 2 = 0 (+1) => X = 11100

(11100)2 = (X)10=> X = __?

X = 1 * 16 + 1 * 8 + 1 * 4 + 0 * 2 + 0 * 1

X = 28

Jak řešit úlohu?

Převeď dané číslo z desítkové číselné soustavy do dvojkové (binární) nebo naopak z dvojkové soustavy do desítkové číselné soustavy.

Ukázka úlohy

Tvá odpověď:

Řešení úlohy

Tvá odpověď:

Řeš úlohy