Dvojková sústava

Ukážka úlohy

Tvoja odpoveď:

Riešenie úlohy

Tvoja odpoveď:

domov
domov

Dvojková sústava
Dvojková sústava

Počet úloh: