Nauczyciele i rodzice

Instructions:

Instrukcje, jak rozwiązać ten problem: Dzieci trąca w zależności od płyty. Strzałka w prawo stanowi krok do przodu, krok w lewo strzałki wstecz. W przypadku, gdy dziecko dostaje kiedy idzie do nagrywania?

Praca Próbka

5

pracy Rozwiązanie

5
6

RES Praca