Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Na obrázku je plánek cyklotras. Cyklista projíždí různé trasy podle plánku. Cyklista nesmí projet žádnou trasu opakovaně. Pod plánkem je znázorněno, kudy má cyklista právě teď jet. Zapiš trasu cyklisty.

Ukázka úlohy

Cyklotrasa
 
 
 
 
B
 
 
 
 
A

Řešení úlohy

Cyklotrasa
C
F
D
C
B
E
A
F
B
A

Řeš úlohy