Учителя и родители

Instructions:

Instrukce: Najdi a pak zapiš trasu, která neprochází žádnou stezkou opakovaně.

Ukázka úlohy

Маршрут велосипедиста
 
B
 
 
F
 
 
 
B
 

Řešení úlohy

Маршрут велосипедиста
C
B
E
A
F
D
C
F
B
A

Řeš úlohy