Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Nájdi a potom zapíš trasu, ktorá neprechádza žiadnou cestou opakovane.

Ukážka úlohy

Cyklotrasa
 
 
 
 
B
 
 
 
 
A

Riešenie úlohy

Cyklotrasa
C
F
D
C
B
E
A
F
B
A

Rieš úlohy