Cyklotrasa

Ukážka úlohy

Cyklotrasa
 
B
 
 
F
 
 
 
B
 

Riešenie úlohy

Cyklotrasa
C
B
E
A
F
D
C
F
B
A
domov
domov

Cyklotrasa
Cyklotrasa

Počet úloh: