Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Vyděl dvě čísla (dělence dělitelem) a získej podíl. Dělenec : dělitel = podíl.

Ukázka úlohy

54
:
9
=
 

Řešení úlohy

54
:
9
=
6

Řeš úlohy