Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Vyděl dvě čísla (dělence dělitelem) a získej podíl. Dělenec : dělitel = podíl.

Ukázka úlohy

80
:
8
=
 

Řešení úlohy

80
:
8
=
10

Řeš úlohy