Dělení

Ukázka úlohy

 
27
:
3
=
 

Řešení úlohy

 
27
:
3
=
9
домой
домой

Dělení
Dělení

Počet úloh: