Dělení

Ukázka úlohy

 
16
:
2
=
 

Řešení úlohy

 
16
:
2
=
8
домой
домой

Dělení
Dělení

Počet úloh: