Ako riešiť úlohu:

Vydeľ dve čísla a získaj podiel.

Ukážka úlohy

 
6
:
2
=
 

Riešenie úlohy

 
6
:
2
=
3

Rieš úlohy