Delenie bez zvyšku

Ukážka úlohy

 
42
:
7
=
 

Riešenie úlohy

 
42
:
7
=
6
domov
domov

Delenie bez zvyšku
Delenie bez zvyšku

Počet úloh: