Delenie bez zvyšku

Ukážka úlohy

 
64
:
8
=
 

Riešenie úlohy

 
64
:
8
=
8
domov
domov

Delenie bez zvyšku
Delenie bez zvyšku

Počet úloh: