Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Vydeľ dve čísla a získaj podiel.

Ukážka úlohy

20
:
4
=
 

Riešenie úlohy

20
:
4
=
5

Rieš úlohy