Delenie bez zvyšku

Ukážka úlohy

 
35
:
5
=
 

Riešenie úlohy

 
35
:
5
=
7
domov
domov

Delenie bez zvyšku
Delenie bez zvyšku

Počet úloh: