Delenie bez zvyšku

Ukážka úlohy

 
90
:
9
=
 

Riešenie úlohy

 
90
:
9
=
10
domov
domov

Delenie bez zvyšku
Delenie bez zvyšku

Počet úloh: