Delenie bez zvyšku

Ukážka úlohy

 
24
:
6
=
 

Riešenie úlohy

 
24
:
6
=
4
domov
domov

Delenie bez zvyšku
Delenie bez zvyšku

Počet úloh: