Učitelé a rodiče

Dělitel je číslo, kterým lze dělit jiné číslo beze zbytku.

Například číslo 20 lze dělit následujícími čísly:

20 : 1 = 20
20 : 2 = 10
20 : 4 = 5
20 : 5 = 4
20 : 10 = 2
20 : 20 = 1

Má tedy šest dělitelů a to čísla 20, 10, 5, 4, 2 a 1.

Jak řešit úlohu?

Najdi všechny dělitele daného čísla. Můžeš použít kalkulačku.

Ukázka úlohy

Najdi všechny dělitele čísla 8 361

Řešení úlohy

Najdi všechny dělitele čísla 8 361

1, 3, 9, 929, 2 787, 8 361

Řeš úlohy