Учителя и родители

Příklad dělitelů pro 60:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

Instructions:

Delitel je prvek, který dělí jiný prvek beze zbytku. Urči všechny dělitele zvoleného čísla. Můžeš použít kalkulačku.

Ukázka úlohy

Najdi všechny dělitele čísla 9 757

Řešení úlohy

Najdi všechny dělitele čísla 9 757

1, 11, 887, 9 757

Řeš úlohy