Učitelia a rodičia

Deliteľ je číslo, ktorým je možné deliť iné číslo bez zvyšku.

Napríklad číslo 20 je možné deliť nasledujúcimi číslami:

20 : 1 = 20
20 : 2 = 10
20 : 4 = 5
20 : 5 = 4
20 : 10 = 2
20 : 20 = 1

Má teda šesť deliteľov a to čísla 20, 10, 5, 4, 2 a 1.

Ako riešiť úlohu:

Urči všetky delitele zvoleného čísla. Pomôž si kalkulačkou.

Ukážka úlohy

Nájdi všetky delitele čísla 4 568

Riešenie úlohy

Nájdi všetky delitele čísla 4 568

1, 2, 4, 8, 571, 1 142, 2 284, 4 568

Rieš úlohy