Učitelia a rodičia

Deliteľ je číslo, ktorým je možné deliť iné číslo bez zvyšku.

Napríklad číslo 20 je možné deliť nasledujúcimi číslami:

20 : 1 = 20
20 : 2 = 10
20 : 4 = 5
20 : 5 = 4
20 : 10 = 2
20 : 20 = 1

Má teda šesť deliteľov a to čísla 20, 10, 5, 4, 2 a 1.

Ako riešiť úlohu:

Urči všetky delitele zvoleného čísla. Pomôž si kalkulačkou.

Ukážka úlohy

Nájdi všetky delitele čísla 7 400

Riešenie úlohy

Nájdi všetky delitele čísla 7 400

1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 37, 40, 50, 74, 100, 148, 185, 200, 296, 370, 740, 925, 1 480, 1 850, 3 700, 7 400

Rieš úlohy