Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Doplň čísla do čtverečků v hadovi a nad hadem. Číslo nad šipkou se buď přičítá +, odčítá - nebo násobí x s číslem v hadovi. Směr přičítání, odčítání a násobení určuje vždy směr šipky.

Zároveň musíš dodržet součet čísel v tmavě zelených polích.

Ukázka úlohy

.
+
 
5
 
+
=
10

Řešení úlohy

.
1
+
0
 
5
5
5
 
5
+
5
=
10

Řeš úlohy