Nauczyciele i rodzice

Instructions:

Instrukcje dotyczące sposobu rozwiązania problemu: Wypełnij numerów do pustych pudełek w węża, przez węża tak, że numery w węża była wynikiem węża numery sum lub produktów, z którego prowadzi strzałkę i liczby powyżej węża, który jest także powyżej strzałki. Należy również zwrócić suma wartości wskazanych w zielonych polach kolor jest z góry ustalone. 

Praca Próbka

.
+
 
3
 
+
=
8

pracy Rozwiązanie

.
1
+
2
 
3
3
5
 
3
+
5
=
8

RES Praca