Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Doplň čísla do prázdných políčok v hadovi a nad hadom tak, aby čísla v hadovi boli výsledkom súčtu alebo súčinu čísla v hadovi, od ktorého vedie šípka a čísla nad hadom, ktoré je zároveň nad šípkou. Zároveň musí platiť, že súčet hodnôt vo vyznačených farebných zelených políčkach je dopredu daný.

Ukážka úlohy

.
+
 
5
 
+
=
6

Riešenie úlohy

.
5
+
0
 
1
5
5
 
1
+
5
=
6

Rieš úlohy