Hady s podmienkou

Ukážka úlohy

.
+
 
3
 
+
=
8

Riešenie úlohy

.
1
+
2
 
3
3
5
 
3
+
5
=
8
domov
domov

Hady s podmienkou
Hady s podmienkou

Počet úloh: