Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Urči správný časový údaj na hodinách.

Ukázka úlohy

Řešení úlohy

Řeš úlohy