Учителя и родители

Instructions:

Urči správný časový údaj na hodinách.

Ukázka úlohy

Řešení úlohy

Řeš úlohy