Koľko je hodín?

Ukážka úlohy

Riešenie úlohy

domov
domov

Koľko je hodín?
Koľko je hodín?

Počet úloh: