Učitelé a rodiče

Do šikmo rozpůlených polí zapisuješ výsledek násobení zleva doprava [desítky první/jednotky druhé]. Začínáš násobit první horní číslo s vrchním postranním číslem. V našem případě 2 x 1 = 02. 02 proto, že nulu si zapíšeš na místo desítek, aby ses při následujícím postupu nespletl/a.

 
2
7
 
 
 
0
2
 
1
 
 
 
9
 
 
 
 

Takto postupně vynásobíš všechny číslice z prvního (horního) čísla s každou číslicí z postranního čísla.

 
2
7
 
 
 
0
2
 
0
7
1
 
 
1
8
 
6
3
9
 
 
 
 

Výsledek násobení získáš postupným sčítáním čísel v šikmém směru zprava doleva, jako když sčítáš pod sebou. Zapisuješ jednotky, desítky přičítáš. Sčítáš tedy šikmo zvlášť čísla ve žlutých polích a zvlášť čísla v bílých polích. Například čísla ve žlutém poli 7 + 6 + 8 = 21, 1 zapíšeš do spodního žlutého pole a 2 přičteš při sčítání následujících bílých polí.

 
2
7
 
 
 
0
2
 
0
7
1
 
 
1
8
 
6
3
9
5
1
3
 

Jak řešit úlohu?

Vynásob dvě čísla indickým násobením.

Ukázka úlohy

Vynásob 328 . 221 = ?

 
 
3
2
8
 
 
 
  
  
  
2
 
 
  
  
  
2
 
 
  
  
  
1
 
 
 
 
 
 

Řešení úlohy

 
 
3
2
8
 
 
 
06
04
16
2
 
 
06
04
16
2
 
 
03
02
08
1
7
2
4
8
8
 

Řeš úlohy