Indian mnożenia

Praca Próbka

Mnożenie 370 . 366 = ?

 
 
 
3
7
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 

pracy Rozwiązanie

 
 
 
3
7
0
 
 
 
 
 
0
9
 
2
1
 
0
0
3
 
 
 
 
1
8
 
4
2
 
0
0
6
 
 
 
 
1
8
 
4
2
 
0
0
6
1
3
5
4
2
0
 
Domu
Domu

Indian mnożenia
Indian mnożenia

Liczba ofert pracy: