Nauczyciele i rodzice

Instructions:

Instrukcje dotyczące sposobu rozwiązania problemu: Indian pomnożyć dwie liczby pomnożyć. Czy połowę przekątnej pola są pisanie wynik mnożenia od lewej do prawej. Zatem mnożymy wszystkie numery z pierwszego (górnego) numer z każdej cyfry od drugiej (poprzeczne, pionowe) liczb. Wynik mnożenia jest otrzymywany przez kolejne liczby zliczenia, w ukośnym kierunku od prawej do lewej, tak jak wtedy, gdy dodatek poniżej. Więc możemy dodać dodatkowe numery ukośnie na żółtych polach, a zwłaszcza liczby białych kwadratów.

Praca Próbka

Mnożenie 172 . 100 = ?

 
 
1
7
2
 
 
 
  
  
  
1
 
 
  
  
  
0
 
 
  
  
  
0
 
 
 
 
 
 

pracy Rozwiązanie

 
 
1
7
2
 
 
 
01
07
02
1
 
 
00
00
00
0
 
 
00
00
00
0
1
7
2
0
0
 

RES Praca