Indian mnożenia

Praca Próbka

Mnożenie 756 . 157 = ?

 
 
 
7
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 

pracy Rozwiązanie

 
 
 
7
5
6
 
 
 
 
 
0
7
 
0
5
 
0
6
1
 
 
 
 
3
5
 
2
5
 
3
0
5
 
 
 
 
4
9
 
3
5
 
4
2
7
1
1
8
6
9
2
 
Domu
Domu

Indian mnożenia
Indian mnożenia

Liczba ofert pracy: