Indické násobenie

Ukážka úlohy

Vynásob 161 . 54 = ?

 
1
6
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

 
1
6
1
 
 
 
0
5
 
3
0
 
0
5
5
 
 
0
4
 
2
4
 
0
4
4
8
6
9
4
 
domov
domov

Indické násobenie
Indické násobenie

Počet úloh: