Indické násobenie

Ukážka úlohy

Vynásob 831 . 549 = ?

 
 
 
8
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

 
 
 
8
3
1
 
 
 
 
 
4
0
 
1
5
 
0
5
5
 
 
 
 
3
2
 
1
2
 
0
4
4
 
 
 
 
7
2
 
2
7
 
0
9
9
4
5
6
2
1
9
 
domov
domov

Indické násobenie
Indické násobenie

Počet úloh: