Indické násobenie

Ukážka úlohy

Vynásob 965 . 446 = ?

 
 
 
9
6
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

 
 
 
9
6
5
 
 
 
 
 
3
6
 
2
4
 
2
0
4
 
 
 
 
3
6
 
2
4
 
2
0
4
 
 
 
 
5
4
 
3
6
 
3
0
6
4
3
0
3
9
0
 
domov
domov

Indické násobenie
Indické násobenie

Počet úloh: