Indické násobenie

Ukážka úlohy

Vynásob 744 . 739 = ?

 
 
 
7
4
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

 
 
 
7
4
4
 
 
 
 
 
4
9
 
2
8
 
2
8
7
 
 
 
 
2
1
 
1
2
 
1
2
3
 
 
 
 
6
3
 
3
6
 
3
6
9
5
4
9
8
1
6
 
domov
domov

Indické násobenie
Indické násobenie

Počet úloh: