Indické násobenie

Ukážka úlohy

Vynásob 776 . 401 = ?

 
 
 
7
7
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

 
 
 
7
7
6
 
 
 
 
 
2
8
 
2
8
 
2
4
4
 
 
 
 
0
0
 
0
0
 
0
0
0
 
 
 
 
0
7
 
0
7
 
0
6
1
3
1
1
1
7
6
 
domov
domov

Indické násobenie
Indické násobenie

Počet úloh: