Indické násobenie

Ukážka úlohy

Vynásob 932 . 403 = ?

 
 
 
9
3
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

 
 
 
9
3
2
 
 
 
 
 
3
6
 
1
2
 
0
8
4
 
 
 
 
0
0
 
0
0
 
0
0
0
 
 
 
 
2
7
 
0
9
 
0
6
3
3
7
5
5
9
6
 
domov
domov

Indické násobenie
Indické násobenie

Počet úloh: