Indické násobenie

Ukážka úlohy

Vynásob 732 . 343 = ?

 
 
 
7
3
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

 
 
 
7
3
2
 
 
 
 
 
2
1
 
0
9
 
0
6
3
 
 
 
 
2
8
 
1
2
 
0
8
4
 
 
 
 
2
1
 
0
9
 
0
6
3
2
5
1
0
7
6
 
domov
domov

Indické násobenie
Indické násobenie

Počet úloh: