Indické násobenie

Ukážka úlohy

Vynásob 614 . 256 = ?

 
 
 
6
1
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

 
 
 
6
1
4
 
 
 
 
 
1
2
 
0
2
 
0
8
2
 
 
 
 
3
0
 
0
5
 
2
0
5
 
 
 
 
3
6
 
0
6
 
2
4
6
1
5
7
1
8
4
 
domov
domov

Indické násobenie
Indické násobenie

Počet úloh: