Učitelé a rodiče

Součet čísel na protilehlých stranách je 7.

Jak řešit úlohu?

Doplň čísla do sítě hrací kostky.

Ukázka úlohy

 
 
4
 
 
1
2
 
 
 
 
 

Řešení úlohy

 
 
4
6
 
1
2
 
5
3
 
 

Řeš úlohy