Instructions:

Instrukcje, jak rozwiązać ten problem: Wypełnij numerów do pustych skrzynek do sieci kości. Sumy numery po przeciwnych stronach w sumie 7.

Praca Próbka

 
 
6
 
 
5
4
 
 
 
 
 

pracy Rozwiązanie

 
 
6
2
 
5
4
 
3
1
 
 

RES Praca