Ako riešiť úlohu:

Doplň čísla do prázdnych políčok tak, aby vznikla sieť hracej kocky. Súčet čísel na protiľahlých stenách dávajú súčet 7.

Ukážka úlohy

 
5
 
 
6
4
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

 
5
 
 
6
4
1
3
 
 
2
 

Rieš úlohy