Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Dvě družstva zvířátek se přetahují lanem. Urči, které družstvo je silnější a vyber správné znaménko.

Ukázka úlohy

Které družstvo má větší sílu?

Řešení úlohy

Které družstvo má větší sílu?

<

Řeš úlohy