Dedo Lesoň väčšia sila

Ukážka úlohy

Ktoré družstvo má väčšiu silu?

Riešenie úlohy

Ktoré družstvo má väčšiu silu?

<
domov
domov

Dedo Lesoň väčšia sila
Dedo Lesoň väčšia sila

Počet úloh: