Учителя и родители

Instructions:

Instrukce jak řešit úlohu: Dvě družstva složená ze zvířátek se přetahují lanem. Urči, které družstvo vyhraje, které družstvo je silnější.

Ukázka úlohy

Které družstvo má větší sílu?

Řešení úlohy

Které družstvo má větší sílu?

=

Řeš úlohy