Učitelé a rodiče

Při odečítání dvou čísel si můžeme pomoci tak, že k jmenovateli najdeme nejbližší desítku shora a od ní odečteme jmenovatele.

Například pokud máme odečítat 33 - 14, tak jmenovatel je 14, nejbližší desítka shora je 20. Poté číslo 33 dokážeme zapsat jako součet 20 + 13.

Zbývá nám ještě od čísla 20 odečíst 14, čímž dostaneme číslo 6.

Na závěr už jen sečteme 6 + 13 a dostaneme výsledek rozdílů 33 - 14 jako součet 6 + 13, což je 19.

Jak řešit úlohu?

Odečti jedno číslo od druhého a získej výsledek.

Ukázka úlohy

33 - 14 = ?

 
3
3
=
 
+

-
1
4
 
-
1
4
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
=
 
 
+

Řešení úlohy

33 - 14 = ?

 
3
3
=
 
2
0
+
1
3

-
1
4
 
-
1
4
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
9
=
 
 
6
+
1
3

Řeš úlohy