Písomné odčítanie s pomôckou

Ukážka úlohy

40 - 21 = ?

 
4
0
=
 
+

-
2
1
 
-
2
1
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
=
 
 
+

Riešenie úlohy

40 - 21 = ?

 
4
0
=
 
3
0
+
1
0

-
2
1
 
-
2
1
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
9
=
 
 
9
+
1
0

domov
domov

Písomné odčítanie s pomôckou
Písomné odčítanie s pomôckou

Počet úloh: