Učitelia a rodičia

Pri odčítavaní dvoch čísel si môžeme pomôcť tak, že k menovateľovi nájdeme najbližšiu desiatku zhora a od nej odčítame menovateľa.

Napríklad, ak máme odčítať 33 - 14, tak menovateľ je 14, najbližšia desiatka zhora je 20. Potom číslo 33 dokážeme zapísať ako súčet 20 + 13.

Zostáva nám ešte od čísla 20 odpočítať 14, čím dostaneme číslo 6.

Na záver už len sčítame 6 + 13 a dostaneme výsledok rozdieľu 33 - 14 ako súčet 6 + 13, čo je 19.

Ako riešiť úlohu:

Odčítaj jedno číslo od druhého.

Ukážka úlohy

33 - 14 = ?

 
3
3
=
 
+

-
1
4
 
-
1
4
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
=
 
 
+

Riešenie úlohy

33 - 14 = ?

 
3
3
=
 
2
0
+
1
3

-
1
4
 
-
1
4
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
9
=
 
 
6
+
1
3

Rieš úlohy