Písomné odčítanie s pomôckou

Ukážka úlohy

42 - 19 = ?

 
4
2
=
 
+

-
1
9
 
-
1
9
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
=
 
 
+

Riešenie úlohy

42 - 19 = ?

 
4
2
=
 
2
0
+
2
2

-
1
9
 
-
1
9
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
3
=
 
 
1
+
2
2

domov
domov

Písomné odčítanie s pomôckou
Písomné odčítanie s pomôckou

Počet úloh: