Písomné odčítanie s pomôckou

Ukážka úlohy

72 - 33 = ?

 
7
2
=
 
+

-
3
3
 
-
3
3
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
=
 
 
+

Riešenie úlohy

72 - 33 = ?

 
7
2
=
 
4
0
+
3
2

-
3
3
 
-
3
3
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
9
=
 
 
7
+
3
2

domov
domov

Písomné odčítanie s pomôckou
Písomné odčítanie s pomôckou

Počet úloh: