Učitelé a rodiče

Odčítání:

12 - 7 = 5
menšenec - menšitel = rozdíl
12 (menšenec) - 7 (menšitel) = 5 (rozdíl)

 

Písemné odčítání od třetího ročníku:

Při písemném odčítání postupuješ po sloupcích zprava doleva, od spodního čísla k hornímu. Zapisuješ jednotky, desítky přičítáš ke spodní číslici. V našem případě tedy postupuješ takto: 9 a kolik je do 11? Zapisuješ 2. K 5 přičteš 1, protože předchozí počítání bylo přes desítku. 6 a kolik je do 9? Zapisuješ 3.

Jak řešit úlohu?

Odečti jedno číslo od druhého a získej výsledek.

Ukázka úlohy

91 - 59 = xx

 
9
1
-
5
9
 
 
 

Řešení úlohy

91 - 59 = 32

 
9
1
-
5
9
 
3
2

Řeš úlohy