Учителя и родители

Instructions:

Odčítání pro první a druhý ročník:

Odečti jedno číslo od druhého. Odečti menšitele od menšence a získáš rozdíl. Menšenec - menšitel = rozdíl.

 

Písemné odčítání od třetího ročníku:

Při písemném odčítání píšeme menšence a menšitele pod sebe a výsledek pod čáru. Při písemném odčítání postupujeme po sloupcích zprava doleva. Nejprve odečteme jednotky, pak desítky, stovky a tak dále. Dáváme pozor, když je číslice v dolním řádku větší než v horním (dochází k přechodu přes desítku), pak k dolní číslici v následujícím sloupci přičteme hodnotu 1 a pokračujeme v odčítání.

Ukázka úlohy

91 - 59 = xx

 
9
1
-
5
9
 
 
 

Řešení úlohy

91 - 59 = 32

 
9
1
-
5
9
 
3
2

Řeš úlohy