Písomné odčítanie

Ukážka úlohy

 

91 - 59 = xx

 
9
1
-
5
9
 
 
 

Riešenie úlohy

 

91 - 59 = 32

 
9
1
-
5
9
 
3
2
domov
domov

Písomné odčítanie
Písomné odčítanie

Počet úloh: