Početní operace

Ukázka úlohy

1
 
0
 
6
=
1
 
1
 
5

Řešení úlohy

1
.
0
+
6
=
1
.
1
+
5
domů
domů

Početní operace
Početní operace

Počet úloh: