Početní operace

Ukázka úlohy

1
 
1
 
8
=
4
 
2
 
7

Řešení úlohy

1
.
1
+
8
=
4
-
2
+
7
домой
домой

Početní operace
Početní operace

Počet úloh: