Matematické operácie

Ukážka úlohy

16
 
8
 
5
=
1
 
1
 
6

Riešenie úlohy

16
:
8
+
5
=
1
*
1
+
6
domov
domov

Matematické operácie
Matematické operácie

Počet úloh: