Matematické operácie

Ukážka úlohy

1
 
1
 
12
=
1
 
1
 
12

Riešenie úlohy

1
*
1
+
12
=
1
*
1
+
12
domov
domov

Matematické operácie
Matematické operácie

Počet úloh: