Matematické operácie

Ukážka úlohy

0
 
0
 
10
=
4
 
2
 
8

Riešenie úlohy

0
.
0
+
10
=
4
:
2
+
8
domov
domov

Matematické operácie
Matematické operácie

Počet úloh: