Matematické operácie

Ukážka úlohy

8
 
25
 
5
=
16
 
4
 
9

Riešenie úlohy

8
+
25
:
5
=
16
:
4
+
9
domov
domov

Matematické operácie
Matematické operácie

Počet úloh: