Matematické operácie

Ukážka úlohy

1
 
1
 
5
=
1
 
1
 
5

Riešenie úlohy

1
*
1
+
5
=
1
*
1
+
5
domov
domov

Matematické operácie
Matematické operácie

Počet úloh: