Ako riešiť úlohu:

Doplň matematické operácie (+, -, ., :) do rovnice tak, aby platila vyznačená rovnosť.

Ukážka úlohy

5
 
6
 
1
=
1
 
1
 
9

Riešenie úlohy

5
+
6
-
1
=
1
.
1
+
9

Rieš úlohy