Matematické operácie

Ukážka úlohy

1
 
1
 
7
=
1
 
1
 
7

Riešenie úlohy

1
*
1
+
7
=
1
*
1
+
7
domov
domov

Matematické operácie
Matematické operácie

Počet úloh: