Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Doplň čísla do prázdných polí v pyramidě tak, aby se rozdíl dvou sousedních čísel v řádku rovnal číslu nad nimi. Odčítej vždy menší číslo od většího.

Ukázka úlohy

- Odčítací pyramida

24
14
15
39

Řešení úlohy

- Odčítací pyramida

14
9
23
10
1
24
24
14
15
39

Řeš úlohy