Odčítací pyramidy

Ukázka úlohy

- Odčítací pyramida

4
20
28
27

Řešení úlohy

- Odčítací pyramida

1
8
7
16
8
1
4
20
28
27
domů
domů

Odčítací pyramidy
Odčítací pyramidy

Počet úloh: