Odčítací pyramidy

Ukázka úlohy

- Odčítací pyramida

7
45
27
10

Řešení úlohy

- Odčítací pyramida

19
20
1
38
18
17
7
45
27
10
domů
domů

Odčítací pyramidy
Odčítací pyramidy

Počet úloh: