Odčítací pyramidy

Ukázka úlohy

- Odčítací pyramida

32
4
32
10

Řešení úlohy

- Odčítací pyramida

6
0
6
28
28
22
32
4
32
10
domů
domů

Odčítací pyramidy
Odčítací pyramidy

Počet úloh: