Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Doplň čísla do prázdných polí v pyramidě tak, aby se rozdíl dvou sousedních čísel v řádku rovnal číslu nad nimi. Odčítej vždy menší číslo od většího.

Ukázka úlohy

- Odčítací pyramida

35
29
20
40

Řešení úlohy

- Odčítací pyramida

8
3
11
6
9
20
35
29
20
40

Řeš úlohy