Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Doplň čísla do prázdných polí v pyramidě tak, aby se rozdíl dvou sousedních čísel v řádku rovnal číslu nad nimi. Odčítej vždy menší číslo od většího.

Ukázka úlohy

- Odčítací pyramida

3
1
35
9

Řešení úlohy

- Odčítací pyramida

24
32
8
2
34
26
3
1
35
9

Řeš úlohy