Odčítací pyramidy

Ukázka úlohy

- Odčítací pyramida

25
1
39
40

Řešení úlohy

- Odčítací pyramida

23
14
37
24
38
1
25
1
39
40
domů
domů

Odčítací pyramidy
Odčítací pyramidy

Počet úloh: