Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Doplň čísla do prázdných polí v pyramidě tak, aby se rozdíl dvou sousedních čísel v řádku rovnal číslu nad nimi. Odčítej vždy menší číslo od většího.

Ukázka úlohy

- Odčítací pyramida

20
38
44
9

Řešení úlohy

- Odčítací pyramida

17
12
29
18
6
35
20
38
44
9

Řeš úlohy