Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Doplň pyramídu! Rozdiel dvoch susedných čísiel v riadku je rovný číslu nad týmito číslami. Vždy odčituj menšie číslo od väčšieho.

Ukážka úlohy

- Odčítacia pyramída

31
7
15
34

Riešenie úlohy

- Odčítacia pyramída

5
16
11
24
8
19
31
7
15
34

Rieš úlohy