Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Doplň pyramídu! Rozdiel dvoch susedných čísiel v riadku je rovný číslu nad týmito číslami. Vždy odčituj menšie číslo od väčšieho.

Ukážka úlohy

- Odčítacia pyramída

45
48
8
44

Riešenie úlohy

- Odčítacia pyramída

33
37
4
3
40
36
45
48
8
44

Rieš úlohy