Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Doplň pyramídu! Rozdiel dvoch susedných čísiel v riadku je rovný číslu nad týmito číslami. Vždy odčituj menšie číslo od väčšieho.

Ukážka úlohy

- Odčítacia pyramída

1
14
19
34

Riešenie úlohy

- Odčítacia pyramída

2
8
10
13
5
15
1
14
19
34

Rieš úlohy