Вчителі та батьки

Як вирішити задачу:

Заповніть піраміду! Різниця двох сусідніх чисел у рядку дорівнює числу над цими числами. Завжди відніміть менше число від більшого.

Попередній перегляд завдання

- Піраміда віднімання

5
3
27
47

Рішення завдання

- Піраміда віднімання

18
22
4
2
24
20
5
3
27
47

Вирішуй завдання