Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Vyřeš soustavu dvou rovnic o dvou neznámých a zjisti, čemu se rovnají neznámé x a y.

Ukázka úlohy

-1 . x - 1 . y=2
1 . x + 2 . y=-1
=
=
=
x=
y=
Zkouška správnosti
-1 . - 1 . =2
1 . + 2 . =-1

Řešení úlohy

-1 . x - 1 . y=2
1 . x + 2 . y=-1
x=-3
y=1

Řeš úlohy