Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Vyřeš soustavu dvou rovnic o dvou neznámých a zjisti, čemu se rovnají neznámé x a y.

Ukázka úlohy

9 . x - 18 . y=27
18 . x - 9 . y=27
=
=
=
x=
y=
Zkouška správnosti
9 . - 18 . =27
18 . - 9 . =27

Řešení úlohy

9 . x - 18 . y=27
18 . x - 9 . y=27
x=1
y=-1

Řeš úlohy