Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Vyřeš soustavu dvou rovnic o dvou neznámých a zjisti, čemu se rovnají neznámé x a y.

Ukázka úlohy

4 . x + 4 . y=8
-4 . x + 4 . y=16
=
=
=
x=
y=
Zkouška správnosti
4 . + 4 . =8
-4 . + 4 . =16

Řešení úlohy

4 . x + 4 . y=8
-4 . x + 4 . y=16
x=-1
y=3

Řeš úlohy