Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Vyrieš sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych a zisti, čomu sa rovnajú neznáme x a y.

Ukážka úlohy

2 . x - 1 . y=-1
-1 . x - 1 . y=2
=
=
=
x=
y=
Skúška správnosti
2 . - 1 . =-1
-1 . - 1 . =2

Riešenie úlohy

2 . x - 1 . y=-1
-1 . x - 1 . y=2
x=-1
y=-1

Rieš úlohy