Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Vyrieš sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych a zisti, čomu sa rovnajú neznáme x a y.

Ukážka úlohy

-2 . x + 2 . y=4
4 . x + 2 . y=-2
=
=
=
x=
y=
Skúška správnosti
-2 . + 2 . =4
4 . + 2 . =-2

Riešenie úlohy

-2 . x + 2 . y=4
4 . x + 2 . y=-2
x=-1
y=1

Rieš úlohy