Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Vyrieš sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych a zisti, čomu sa rovnajú neznáme x a y.

Ukážka úlohy

-1 . x - 2 . y=-1
-1 . x - 1 . y=1
=
=
=
x=
y=
Skúška správnosti
-1 . - 2 . =-1
-1 . - 1 . =1

Riešenie úlohy

-1 . x - 2 . y=-1
-1 . x - 1 . y=1
x=-3
y=2

Rieš úlohy