Учителя и родители

Instructions:

Vyřeš soustavu dvou rovnic o dvou neznámých a zjisti, čemu se rovnají neznámé x a y.

Ukázka úlohy

32 . x + 32 . y=-64
16 . x - 16 . y=-64
=
=
=
x=
y=
Zkouška správnosti
32 . + 32 . =-64
16 . - 16 . =-64

Řešení úlohy

32 . x + 32 . y=-64
16 . x - 16 . y=-64
x=-3
y=1

Řeš úlohy