Учителя и родители

Instructions:

Vyřeš soustavu dvou rovnic o dvou neznámých a zjisti, čemu se rovnají neznámé x a y.

Ukázka úlohy

-1 . x + 1 . y=-1
-1 . x + 2 . y=1
=
=
=
x=
y=
Zkouška správnosti
-1 . + 1 . =-1
-1 . + 2 . =1

Řešení úlohy

-1 . x + 1 . y=-1
-1 . x + 2 . y=1
x=3
y=2

Řeš úlohy