Учителя и родители

Instructions:

Vyřeš soustavu dvou rovnic o dvou neznámých a zjisti, čemu se rovnají neznámé x a y.

Ukázka úlohy

4 . x - 2 . y=-2
2 . x - 2 . y=4
=
=
=
x=
y=
Zkouška správnosti
4 . - 2 . =-2
2 . - 2 . =4

Řešení úlohy

4 . x - 2 . y=-2
2 . x - 2 . y=4
x=-3
y=-5

Řeš úlohy