Záhadné rovnice Záhadné rovnice

Ukázka úlohy

+
+
=
73
 
+
+
=
81
 
+
+
=
81
 
+
-
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení úlohy

+
+
=
73
 
+
+
=
81
 
+
+
=
81
 
+
-
=
33
 
 
 
27
 
23
 
29
domů
domů

Záhadné rovnice
Záhadné rovnice

Počet úloh:

Vybrané úlohy
Záhadné rovnice zahadna_rovnice