Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Nahraď zeleninu čísly tak, aby platily všechny rovnice. Spočítej nevyřešenou rovnici. Každý druh zeleniny představuje jiné číslo. (Např. když určíš, že kukuřice má hodnotu 5, musí mít všechny kukuřice v dané úloze hodnotu 5.)

Ukázka úlohy

+
+
=
4
 
+
+
=
0
 
+
+
=
14
 
+
-
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení úlohy

+
+
=
4
 
+
+
=
0
 
+
+
=
14
 
+
-
=
4
 
 
 
0
 
2
 
6

Řeš úlohy