Záhadné rovnice Záhadné rovnice

Ukázka úlohy

+
+
=
41
 
+
+
=
36
 
+
+
=
40
 
+
-
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení úlohy

+
+
=
41
 
+
+
=
36
 
+
+
=
40
 
+
-
=
23
 
 
 
12
 
17
 
6
domů
domů

Záhadné rovnice
Záhadné rovnice

Počet úloh:

Vybrané úlohy
Záhadné rovnice zahadna_rovnice