Záhadné rovnice

Ukázka úlohy

+
+
=
59
 
+
+
=
84
 
+
+
=
31
 
+
-
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení úlohy

+
+
=
59
 
+
+
=
84
 
+
+
=
31
 
+
-
=
50
 
 
 
28
 
3
 
25
domů
domů

Záhadné rovnice
Záhadné rovnice

Počet úloh:

Vybrané úlohy
Záhadné rovnice zahadna_rovnice