Záhadné rovnice Záhadné rovnice

Ukázka úlohy

+
+
=
49
 
+
+
=
30
 
+
+
=
70
 
+
-
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení úlohy

+
+
=
49
 
+
+
=
30
 
+
+
=
70
 
+
-
=
27
 
 
 
10
 
29
 
12
domů
domů

Záhadné rovnice
Záhadné rovnice

Počet úloh:

Vybrané úlohy
Záhadné rovnice zahadna_rovnice