Záhadné rovnice Záhadné rovnice

Ukázka úlohy

+
+
=
9
 
-
=
27
 
+
+
=
 
 
+
+
=
27
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení úlohy

+
+
=
9
 
-
=
27
 
+
+
=
36
 
+
+
=
27
 
 
 
9
 
0
 
27
domů
domů

Záhadné rovnice
Záhadné rovnice

Počet úloh:

Vybrané úlohy
Záhadné rovnice zahadna_rovnice