Záhadné rovnice Záhadné rovnice

Ukázka úlohy

+
+
=
61
 
+
+
=
57
 
-
+
=
 
 
+
+
=
63
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení úlohy

+
+
=
61
 
+
+
=
57
 
-
+
=
18
 
+
+
=
63
 
 
 
21
 
20
 
17
domů
domů

Záhadné rovnice
Záhadné rovnice

Počet úloh:

Vybrané úlohy
Záhadné rovnice zahadna_rovnice