Záhadné rovnice

Ukázka úlohy

+
+
=
67
 
+
+
=
66
 
+
+
=
50
 
+
-
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení úlohy

+
+
=
67
 
+
+
=
66
 
+
+
=
50
 
+
-
=
41
 
 
 
22
 
23
 
4
domů
domů

Záhadné rovnice
Záhadné rovnice

Počet úloh:

Vybrané úlohy
Záhadné rovnice zahadna_rovnice