Záhadné rovnice Záhadné rovnice

Ukázka úlohy

+
+
=
10
 
-
=
5
 
+
+
=
 
 
+
+
=
24
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení úlohy

+
+
=
10
 
-
=
5
 
+
+
=
15
 
+
+
=
24
 
 
 
8
 
1
 
6
domů
domů

Záhadné rovnice
Záhadné rovnice

Počet úloh:

Vybrané úlohy
Záhadné rovnice zahadna_rovnice